Các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ!

29 Balmoral Ave Springvale Vic 3171 & 350 Springvale Rd Springvale Vic 3171

+61 395482626

Nhân Viên

BÁC SĨ GIÁM ĐỐC VŨ KIM SƠN

PHÓ GIÁM ĐỐC BÁC SĨ CỐ VẤN CHUYÊN MÔN CAO CẤP BS

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ BS

29 Balmoral Ave Springvale Vic 3171 & 350 Springvale Rd Springvale Vic 3171

+61 395482626